advertentie Banner SNLR.nl

50 windmolens of 700 hectare zonnepanelen in polders tussen Oss en Den Bosch

Bijna 50 windturbines of bijna 700 hectare zonnepanelen, maar waarschijnlijker is een combinatie van zon- en windenergie. Dat is wat Den Bosch, Oss en de provincie voor ogen hebben met het gebied van de Nulandse, Rosmalense, Lithse en Geffense polder.

Dat blijkt uit het eindrapport Duurzame polder dat de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en de gemeente Den Bosch vrijdagochtend hebben gepresenteerd. Oss en Den Bosch hebben zich tot doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en dat betekent dat er fors geïnvesteerd wordt in duurzame energie zoals wind en zon.

Het rapport dat er nu ligt bevat nog geen concrete plannen voor aantallen windturbines en zonnevelden, dat wordt pas later ingevuld. Wel wordt in veel gevallen gesproken over een verdeling van 70 procent wind en 30 procent zon. Dat zou betekenen dat op het hele grondgebied van de Duurzame polder er ongeveer 35 windmolens zouden komen, aangevuld met zonnevelden.

Veel verzet en weinig draagvlak

Er is veel verzet tegen met name de windmolens zowel aan Osse als Bossche zijde. Zo zei donderdagavond nog een inspreker namens Behoud Lithse Polder in de Osse gemeenteraad dat er geen draagvlak is voor windmolens en dat er een onderzoek zou moeten komen naar de betrouwbaarheid van het hele proces. In Den Bosch roert de vereniging Groen inZICHT zich stevig. Die is met alternatieve plannen gekomen waaruit zou blijken dat er voor Den Bosch maar maximaal zeven windturbines nodig zijn. Wethouder Mike van der Geld stelde al eerder dat de berekening van Groen inZICHT geen rekening heeft gehouden met de stijgende behoefte aan energie. Groen inZICHT bestrijdt dat.

Beide gemeenten willen ook mogelijkheden voor financiële participatie door de lokale partijen. Om een eerlijke verdeling van lusten en lasten te maken zijn diverse mogelijkheden onderzocht.  Zo zouden omwonenden kunnen investeren via coöperaties of stichtingen in windturbines of zonnevelden. Zij ontvangen dan een rendement over hun investering. Maar het kan ook zo zijn dat initiatiefnemers een financiële bijdrage afdragen aan een duurzaamheidsfonds voor investeringen in de directe omgeving. Zo profiteren ook inwoners die zelf niet kunnen of willen investeren.

Beide gemeenteraden moeten zich nog buigen over het eindrapport Duurzame polder, dat zal waarschijnlijk in het najaar zijn.